Notariusz Dagna Juszczyk | Katowice Koszutka

Nasza Kancelaria Notarialna mieści się nieopodal centrum Katowic, w sercu dzielnicy Koszutka, przy ulicy Morcinka 15-17, w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej, Ronda gen. Jerzego Ziętka i sąsiadujących z Kancelarią głównych ulic naszego miasta Chorzowskiej i Sokolskiej.

Przed wejściem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla interesantów. Zaś w niedalekiej odległości, na Placu Grunwaldzkim znajduje się duży, wygodny parking dla samochodów. Klienci poruszający się środkami komunikacji miejskiej mogą liczyć na bliskość przystanków autobusowych i linii tramwajowych.

Do naszej Kancelarii prowadzi wejście bezpośrednio od ulicy Morcinka. Znajdujemy się na parterze budynku, a ze względu na przestronne, komfortowe wnętrze mogą czuć się u nas swobodnie także osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne.

Kancelaria czynna jest w poniedziałek, w środę i w piątek od godziny 9.00 do godziny 17.00. Natomiast we wtorki i w czwartki, mając na uwadze potrzeby naszych klientów, od godziny 10.30 do godziny 18.30.

Notariusz Dagna Juszczyk | Katowice Koszutka

W naszej Kancelarii dokonujemy wszelakich czynności notarialnych przewidzianych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a w szczególności:

  •  sporządzamy akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. W tym: umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy darowizn, umowy deweloperskie, umowy majątkowe małżeńskie, umowy podziału majątku wspólnego, umowy zniesienia współwłasności, umowy działu spadku, umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego, umowy bądź oświadczenia ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, umowy zamiany, oświadczenia poddania się egzekucji, pełnomocnictwa, testamenty, umowy spółek prawa handlowego, protokoły;
  •  sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia;
  •  dokonujemy poświadczeń, w tym: własnoręczności podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  •  przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.

Służymy także pomocą w ramach nieodpłatnych porad prawnych związanych z dokonywanymi u nas czynnościami notarialnymi.

Notariusz Dagna Juszczyk | Katowice Koszutka

Zadbamy o przygotowanie dla Państwa indywidualnego, kompleksowego spisu dokumentów, niezbędnych do dokonania czynności notarialnych świadczonych w naszej Kancelarii Notarialnej. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny:
- 32 349 88 65,
- 511 450 264
lub za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@notariusz-katowice.biz

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Notariusz Dagna Juszczyk, prowadząca Kancelarię notarialną w Katowicach, ul. Gustawa Morcinka nr 15-17, Katowice, NIP: 6342964810. W celu uzyskania szczegółowych informacji przeczytaj klauzulę RODO.
Wyślij wiadomość


Notariusz Dagna Juszczyk | Katowice Koszutka

Przed dokonaniem czynności notarialnych zadbamy o kompleksowe wyliczenie dla Państwa kosztów, na które składają się w zależności od rodzaju dokonywanej czynności:

- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, które to podatki notariusz jako płatnik ma obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie oraz ustawami właściwymi dla tych podatków pobrać i wpłacić na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika:

- opłata sądowa, którą notariusz, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie oraz ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma obowiązek pobrać i przekazać właściwemu sądowi rejonowemu:

- wynagrodzenie przysługujące notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

Notariusz Dagna Juszczyk | Katowice Koszutka

Notariusz Dagna Juszczyk | Katowice Koszutka